Kompleksowa obsluga prawnaAdwokat Wojciech Studziński świadczy kompleksową pomoc prawną w różnych dziedzinach prawa, a w szczególności specjalizuje się w:

PRAWIE CYWILNYM I RODZINNYM


Prawo cywilne to dziedzina prawa obejmująca bardzo szeroki zakres spraw. Adwokat Wojciech Studziński zajmuje się m.in.:
- prowadzeniem spraw o zapłatę, w tym o odszkodowania (np. dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych),
- sądowym dochodzeniem wierzytelności
- prowadzeniem spraw spadkowych (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek),
- prowadzeniem spraw o zniesienie współwłasności i podział majątku wspólnego (po rozwodzie),
- reprezentacją w postępowaniu egzekucyjnym (komorniczym),
- sprawami o uznanie i stwierdzenie wykonalności w Polsce orzeczeń sądów zagranicznych, a także wieloma innymi aspektami międzynarodowego postępowania cywilnego.

Adwokat Wojciech Studziński świadczy też pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego, a w szczególności w sprawach o rozwód i separację.

PRAWIE GOSPODARCZYM I HANDLOWYM


Adwokat Wojciech Studziński świadczy:
- stałą obsługę prawną przedsiębiorców,
- usługi doradcze w zakresie zakładania i likwidacji spółek handlowych, a także wyboru właściwej formy prowadzenia działalności gospodarczej,
- usługi z zakresu bieżącego doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorców,
- usługi z zakresu opiniowania umów i sporządzania opinii prawnych.

PRAWIE KARNYM


Adwokat Wojciech Studziński zajmuje się różnymi aspektami prawa karnego, w tym:
- sprawami dotyczącymi przestępstw kryminalnych, w tym wypadkami drogowymi,
- osób poszukiwanych Europejskimi Nakazami Aresztowania,
- sprawami z zakresu prawa karnego gospodarczego.

Inne dziedziny prawa


Adwokat Wojciech Studziński oferuje też pomoc prawną z zakresu:
- prawa administracyjnego, w tym prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych,
- prawa pracy – w szczególności w postępowaniu przed Sądami Pracy.

W braku możliwości bezpośredniego kontaktu z klientem w siedzibie Kancelarii, adwokat Wojciech Studziński korzysta ze środków komunikowania się na odległość (np. przez e-mail).

ZAKRES USŁUG

Prawo Karne

Prawo Gospodarcze

Prawo Administracyjne

Prawo Rodzinne

Prawo Cywilne

Prawo Handlowe

Prawo Pracy

Prawo Miedzynarodowe