ZASADY WSPÓŁPRACY

Rozwiązania prawne dobieram dla Klienta korzystając z szerokiej wiedzy prawniczej i doświadczeń. Kieruję się przy tym dobrem Klienta.

Współpracę z Klientem opieram na kilku podstawowych zasadach. Zapewniam:

1. przejrzystość zasad współpracy,

3. poszanowanie tajemnicy adwokackiej,

4. kierowanie się dobrem Klienta.

Pomoc prawną świadczę przede wszystkim w siedzibie kancelarii. W razie potrzeby istnieje możliwość spotkania poza siedzibą kancelarii.
Oferuję pomoc przed Sądami i urzędami na terenie Dolnego Śląska, a w razie potrzeby poza jego obszarem.
W przypadku, w którym zakres pomocy prawnej przekracza udzielenie porady prawnej, zasady współpracy ujmowane są w umowie, w której określony jest przedmiot zlecenia i zasady rozliczeń.


Tajemnica zawodowa

Adwokat Wojciech Studziński zapewnia zachowanie w całkowitej tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów uzyskanych w związku ze udzielaną pomocą prawną.

Języki obce

Adwokat Wojciech Studziński oferuje pomoc prawną również w języku angielskim i niemieckim.

Zasady rozliczeń

Zasady rozliczeń z prowadzenie sprawy każdorazowo ustalane są z Klientem z góry. W zależności od uzgodnień i specyfiki sprawy stosowane są w szczególności:

1. wynagrodzenie ryczałtowe,

2. wynagrodzenie godzinowe.

W zależności od rodzaju sprawy, wysokość wynagrodzenia może być powiązana z wynikiem sprawy (tzw. success fee).