KANCELARIA ADWOKACKA

Adwokat Wojciech Studziński jest członkiem Izby Adwokackiej w Wałbrzychu.

Adwokat Wojciech Studziński prowadzi Kancelarię Adwokacką w Kłodzku. Posiada uprawnienia do występowania przed sądami wszystkich instancji, a nadto przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym i sądami administracyjnymi.

Działalność zawodowa adwokata Wojciecha Studzińskiego koncentruje się w głównej mierze świadczeniu pomocy prawnej na terenie Dolnego Śląska (zwłaszcza w Kłodzku, Świdnicy, Dzierżoniowie i Wrocławiu).

Adwokat Wojciech Studziński ukończył dzienne studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W trakcie studiów ukończył dodatkowy kurs prawa europejskiego "European Law In Theory and Practice". W czasie studiów przez 2 semestry przebywał na stypendium naukowym Komisji Europejskiej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Ratyzbonie.

Po ukończeniu studiów prawniczych rozpoczął aplikację sądową, którą zakończył egzaminem sędziowskim . W trakcie aplikacji praktykował m.in. w kancelarii radcy prawnego. Ponadto, odbył na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Ratyzbonie 2-letnie podyplomowe studia prawnicze, uzyskując tytuł magistra praw (magister legum – LL.M.). W czerwcu 2010 r. otworzył przewód doktorski.

Adwokat Wojciech Studziński włada językiem angielskim (zdany egzamin CAE Uniwersytetu w Cambridge) i niemieckim (zdany egzamin DSH).